Vesti

 

20-06-2020

Novo radno vreme
 

15-04-2022

Novi cenovnik

 magija iz 4 boje

 

CMYK : Cyan (cijan), Magenta (magenta), Yellow (žuta) i Key/Black
(crna) su četiri procesne boje čijim kombinovanjem je
moguće postići veoma veliki broj tonova u produkciji
koju nazivamo kolor štampa...

štampamo

Na papirima od 80 do 350g.
Na nalepnicama papirnim i PVC
Na formatima A4, A3 i SRA3